A. WETTELIJKE VERMELDINGEN 

De website https://www.groenesternederland.nl/ en de applicaties voor mobiele telefoons en tablets van Groene Ster Nederland worden uitgegeven door:

Stichting Groene Ster Nederland

Vogelenzangseweg 49
2114 BB vogelenzang 

E-mail: info@groenesternederland.nl

KvK Nummer: 71148264

De website https://www.Groene Ster Nederland.nl/ wordt beheerd door:

Tappcreative

 

 

B. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Laatste update: 18 juli 2018

Deze Gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid vormen uw overeenkomst met Groene Ster Nederland(indien u een restauranthouder bent die reserveringen aanvaardt via de Website Groene Ster Nederland. Die bepalingen zijn samen met de algemene gebruikers- en verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing vanaf uw registratie. Lees ze grondig door; deze bepalingen zijn bindend zodra u de Website Groene Ster Nederland gebruikt.

Opgelet: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele Gebruikersvoorwaarden moet u de Website Groene Ster Nederland niet gebruiken.

DEEL 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Definities

“Groene Ster Nederland” : verwijst naar de stichting Groene Ster Nederland.

“Website Groene Ster Nederland” : verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die via ” https://www.Groene Ster Nederland.nl/” en de applicaties voor mobiele apparaten van Groene Ster Nederland geraadpleegd kunnen worden.

“Gebruiker” : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website Groene Ster Nederland bezoekt en/of een account op de Website Groene Ster Nederland heeft. Meervoud: “Gebruikers”.

“Gebruikersvoorwaarden” : verwijst naar de algemene Gebruikersvoorwaarden en alle bijzondere Gebruikersvoorwaarden.

“Restaurantgegevens” : verwijst naar alle gegevens over het restaurant die door de restauranthouder aan Groene Ster Nederland doorgegeven zijn of die middels akkoord van de restauranthouder door Groene Ster Nederland op de Website Groene Ster Nederland geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn naam, n.a.w. gegevens, logo, afbeeldingen van de onderneming van het restaurant.

“Gebruikersinhoud” : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website Groene Ster Nederland vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

Groene Ster Nederland biedt Gebruikers een online zoekservice naar horeca ondernemers met een Slow-food, Organic, Vegan en/of Duurzame missie. Onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruikersvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden op de Website Groene Ster Nederland tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

Groene Ster Nederland behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website Groene Ster Nederland. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website Groene Ster Nederland.

Door Website Groene Ster Nederland om op het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruikersvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Website Groene Ster Nederland

Het gebruik van de Website Groene Ster Nederland is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.

1.1 Voorstelling platform

De Website Groene Ster Nederland is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de restaurants die op de Website Groene Ster Nederland te vinden zijn. In dat opzicht treedt Groene Ster Nederland dan ook louter op als een platform  indien de Gebruiker informatie aanvraagt of een bezoek brengt aan een van de betreffende restaurants.

1.2 In real time een tafel in een restaurant zoeken en reserveren

De Website Groene Ster Nederland geeft de Gebruiker de mogelijkheid rechtstreeks door te linken naar de website van het restaurant waarna er informatie over de onderneming kan worden opgezocht en/of een tafel in een restaurant te reserveren en te bezoeken.

2. Gratis gebruik van de Website Groene Ster Nederland

De aangeboden restaurants die op de Website Groene Ster Nederland vermeld staan zijn kosteloos gepublicieerd. Echter kunnen er in de toekomst tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden Groene Sterren Restaurants, de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gepubliceerde restaurants zullen hier tijdig schriftelijk over geïnformeerd worden waarna goedkeuring moet worden gegeven. Gebruikers van de website zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruikersvoorwaarden en via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde Groene Sterren Restaurants op de Website Groene Ster Nederland.

3. Websites en diensten van derde partijen

 

 

3.1 Diensten aangeboden door derde partijen

Gebruikers erkennen echter dat de Website Groene Ster Nederland doorverwijst naar betaalde diensten. Elke prijs of prijsklasse  van een restauranthouder die op de Website Groene Ster Nederland geplaatst wordt, dient louter ter informatie en voor het gemak van de Gebruiker. In geen enkel geval kan Groene Ster Nederland de juistheid van die gegevens garanderen.

3.2 Koppelingen naar de websites van derden

De Website Groene Ster Nederland kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. Groene Ster Nederland voert geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

4. Toegang en gebruik van de Website Groene Ster Nederland

 

 

4.1 Toelatingsvoorwaarden

Het gebruik van de Website Groene Ster Nederland is geen cumulatieve toelatingsvoorwaarden onderhevig. 

4.2 Toegang tot de Website Groene Ster Nederland

Groene Ster Nederland behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website Groene Ster Nederland of diensten die aangeboden worden op de website te schrappen, verwijderen of wijzigen. Groene Ster Nederland behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website Groene Ster Nederland voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

4.3 Vertrouwelijkheid

Bij het aanvragen van informatie over Groene Ster Nederland dient de Gebruiker zijn/haar gegevens in te voeren. Al deze gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van Groene Ster Nederland.

4.4 Aanmelden nieuwsbrief

Gebruikers kunnen op elk moment zich in en uitschrijven voor de nieuwsbrief. Ze dienen hiervoor een aanvraag via e-mail te sturen naar: info@groenesternederland.nl of klikken op de uitschrijf link van de nieuwsbrief.

Groene Ster Nederland zal alle aanvragen tot in- en uitschrijvingen binnen een redelijke termijn behandelen.

4.5 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen

Gebruikers gaan akkoord om de Website Groene Ster Nederland te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:

De inhoud en gegevens van de Website Groene Ster Nederland (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, kaarten, iconen, software, codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan Groene Ster Nederland. Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website Groene Ster Nederland niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.

Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website Groene Ster Nederland, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groene Ster Nederland, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met Groene Ster Nederland via e-mail info@groenesternederland.nl

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:

de Website Groene Ster Nederland of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;

geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website Groene Ster Nederland te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;

geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website Groene Ster Nederland of handelingen van een Gebruiker op de Website Groene Ster Nederland te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;

te respecteren dat bepaalde delen van de Website Groene Ster Nederland afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website Groene Ster Nederland te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;

geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website Groene Ster Nederland (kunnen) overbelasten;

voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website Groene Ster Nederland te maken;

geen gedeelte van de Website Groene Ster Nederland “in te bouwen”, “te weerspiegelen” of over te nemen op om het even welke andere website;

geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door Groene Ster Nederland gebruikt wordt voor de Website Groene Ster Nederland of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

5. Beoordelingen en Gebruikersinhoud

Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website en in het bijzonder bij het publiceren van een beoordeling over een restaurant dat op de Website Groene Ster Nederland terug te vinden is.

5.1 Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen

Om een beoordeling te publiceren, moeten Gebruikers een e-mail ontvangen hebben met een uitnodiging om een beoordeling te schrijven. Verder moeten de Gebruikers aan kunnen tonen gereserveerd te hebben of uitgenodigd te zijn in een restaurant dat op de Website Groene Ster Nederland vermeld staat.

Om elk belangenconflict te vermijden en om voor de hand liggende redenen van objectiviteit, mag een Gebruiker die in de restaurantsector werkt geen beoordeling posten op de Website Groene Ster Nederland.

De beoordeling moet meer dan 200 tekens bevatten en uitsluitend het bezochte restaurant als onderwerp hebben. Elke beoordeling die een ander restaurant vermeldt, kan door Groene Ster Nederland afgewezen worden.

5.2 Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen

Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:

als de Gebruiker de bovenstaande ‘Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen’ niet naleeft;

als Groene Ster Nederland van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;

als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;

als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;

als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met het restaurant dat beoordeeld wordt;

als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;

als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als Groene Ster Nederland van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;

als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;

als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere beoordeling of  Groene Ster Nederland auteur;

als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;

als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;

als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

5.3 Beoordelingen controleren

Groene Ster Nederland heeft geen verplichting om beoordelingen te controleren of te verwijderen. Het controleren van die beoordelingen heeft als doel de conformiteit van die beoordelingen met deze Gebruikersvoorwaarden te verzekeren wat betreft het publiceren, weigeren of verwijderen van de beoordeling. Elke beoordeling wordt voor de publicatie onderworpen aan een controle door automatische filters en, indien aangeduid, aan een menselijke controle. Het duurt maximaal twee weken om een beoordeling te controleren. Gebruikers kunnen vragen om een eerder gepubliceerde beoordeling te controleren door een e-mail te sturen naar info@groenesternederland.nl met een duidelijke vermelding van de reden voor de controle.

Elke Gebruiker die een beoordeling gepubliceerd heeft kan later vragen om die beoordeling te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@groenesternederland.nl  Wanneer Groene Ster Nederland ingelicht wordt dat een restaurant gesloten is of van eigenaar is veranderd, zullen alle beoordelingen voor die gebeurtenis verwijderd worden. Gebruikers kunnen door Groene Ster Nederland telefonisch of via e-mail gecontacteerd worden om de echtheid van hun beoordeling te controleren. Een beoordeling kan doorgestuurd worden naar een partnerwebsite van Groene Ster Nederland en kan op die website gepubliceerd worden. Gebruikers begrijpen en gaan akkoord dat Groene Ster Nederland de volgende gegevens bij hun beoordelingen mag vermelden: datum van registratie op de website, aantal gepubliceerde beoordelingen, voornaam en de eerste letter van de achternaam, status en datum van het restaurantbezoek. Gebruikers hebben het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van hun gegevens, evenals het recht op bezwaar omwille van gegronde redenen. Gebruikers kunnen hun recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@groenesternederland.nl 

5.4 Recht op antwoord

Elke restauranthouder heeft het recht op antwoord, in het bijzonder om:

zijn versie van de feiten te geven;

de klant te bedanken voor zijn bijdrage;

mogelijke wijzigingen te vermelden sinds de publicatie van de beoordeling.

Het recht op antwoord moet binnen de drie maanden na de publicatie van de betreffende beoordeling gebruikt worden door gebruik te maken van de contactgegevens van GROENE STER NEDERLAND of een e-mail te sturen naar: info@groenesternederland.nl  Alle verzoeken betreffende het recht op antwoord moeten de volgende elementen bevatten:

gegevens van de beoordeling;

identificatie van de auteur;

vermelding van de omstreden passages;

inhoud van het verzochte antwoord (het antwoord mag niet langer zijn dan de beoordeling waarop wordt gereageerd).

Het antwoord moet de bepalingen volgen die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden en zal op dezelfde manier gecontroleerd worden als de beoordelingen van de Gebruikers. Indien het antwoord gepubliceerd wordt, verschijnt het na de boordeling waar het betrekking op heeft.

5.5 Gebruik van de Gebruikersinhoud

Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website Groene Ster Nederland automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan Groene Ster Nederland om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website Groene Ster Nederland, geven Gebruikers Groene Ster Nederland alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.

6. Privacybeleid

Groene Ster Nederland hanteert een privacybeleid om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Klik hier om ons huidige privacybeleid te bekijken. Het privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Website Groene Ster Nederland.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van Groene Ster Nederland ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website Groene Ster Nederland niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

7.2 Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website Groene Ster Nederland behoren toe aan Groene Ster Nederland, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan Groene Ster Nederland de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website Groene Ster Nederland en de diensten die worden aangeboden door Groene Ster Nederland, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website Groene Ster Nederland.

7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website Groene Ster Nederland en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van Groene Ster Nederland en/of zijn partners.

7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Groene Ster Nederland en/of zijn partners geen informatie van de Website Groene Ster Nederland, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

7.5 Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

8.1 Waarschuwing

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren die wenselijk zijn alvorens een bezoek te brengen aan één van de restaurants op de Website Groene Ster Nederland.

Groene Ster Nederland biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat Groene Ster Nederland niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken na een bezoek aan een restaurant die gepubliceerd staat op de Website Groene Ster Nederland.

Groene Ster Nederland biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de beoordelingen die door de Gebruikers op de Website Groene Ster Nederland gepubliceerd worden.

8.2 Wijziging van de Website Groene Ster Nederland

Alle informatie die op de website van Groene Ster Nederland te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van Groene Ster Nederland kan aanspreken.

8.3 Gebruik van Website Groene Ster Nederland

Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt Groene Ster Nederland geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

Groene Ster Nederland wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van Groene Ster Nederland, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

Groene Ster Nederland kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De Restaurantgegevens, informatie, restaurantpagina’s en de volledige inhoud die op de Website Groene Ster Nederland weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s op de Website Groene Ster Nederland niet contractueel zijn.

8.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. Groene Ster Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om Groene Ster Nederland schadeloos te stellen voor de kosten die Groene Ster Nederland oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart Groene Ster Nederland van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website Groene Ster Nederland op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

8.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud

Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website Groene Ster Nederland gepubliceerd worden.

Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website Groene Ster Nederland gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze Groene Ster Nederland hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan het ‘bestuur’ of middels een e-mail naar info@groenesternederland.nl  met in de onderwerpsregel de vermelding ‘Ter attentie van het bestuur’, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal Groene Ster Nederland alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

9. Andere bepalingen

9.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding – Titels

Indien een bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.

Groene Ster Nederland kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruikersvoorwaarden.

9.2 Geen afstandsverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door Groene Ster Nederland, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

9.3 Toepasselijk recht

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen Groene Ster Nederland en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.  

9.4 Rechtsbevoegdheid

Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld kunnen worden door de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Krachtens EU-richtlijn 2013/11/EU van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen, kan de link naar het Europese online geschillenbeslechtingsplatform hieronder gevonden worden:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL